Puccini: Tu che di gel sei cinta – Liù áriája a Turandotból

Verdi: Ecco l’orrido campo ove s’accoppia – Amelia áriája Az álarcosbálból

Boito: L’altra notte in fondo al mare – Margit áriája a Mefistofeléből