A Marton Éva Énekverseny szabályai

1. A verseny szerkezete

a)      videó előválogató

b)      elődöntő

c)       középdöntő

d)      döntő

A videó előválogató nem nyilvános, az élő lebonyolítású fordulók mindegyike nyilvános.

 

2. A verseny repertoárja és a műsorok előadása

Videó válogató:

Egy barokk, ill. oratórium- vagy kantáta részlet és egy másik korszakból származó, szabadon választott ária.

 

Elődöntő:

Egy Liszt-dal és két különböző stílusú és karakterű ária. A versenyzők a Liszt-dal mellett az áriák egyikét adják elő saját választásuk szerint, zongorakísérettel. A második áriát csak akkor kell elénekelni, ha azt a Zsűri kéri, és a Zsűri jogában áll a második áriát leállítani.

 

Középdöntő:

Két különböző stílusú és karakterű ária. A versenyzők mindkét áriát bemutatják zongorakísérettel.

 

Döntő:

Három, kötelezően a verseny operalistáján szereplő művekből választandó különböző stílusú és karakterű ária, zenekari kísérettel. Bemutatásra két ária kerül, a listán megadottak közül egyet a versenyző, egyet pedig a Zsűri választ. A választható áriák listája a verseny honlapján található: martoncompetition.hu

Az összes fordulóban minden darabot kotta nélkül kell énekelni, eredeti hangnemben, eredeti nyelven és a teljes verzióban (recitativót, cabalettát, strettát is beleértve, amennyiben az áriához tartozik).

 

3. A versenyzés sorrendje

A szereplés sorrendjét az egybegyűlt versenyzők előtt tartandó sorsolás dönti el. A verseny legfiatalabb résztvevője húzza ki azt a sorszámot, amelynek viselője elsőként lép a zsűri elé. Őt követi ABC sorrendben a többi versenyző, majd az ABC szerinti utolsó versenyző után a fellépések az ABC elejétől folytatódnak mindaddig, amíg minden versenyző nem szerepelt. Ez a fellépési sorrend a további fordulókban is érvényes.

Ha egy versenyző valamely rajta kívül álló ok miatt késve érkezne meg, a verseny rendezői engedélyt adhatnak arra, hogy az Elődöntőben más időpontban szerepeljen. A további fordulókban a sorsolás által megszabott sorrendben versenyez. Ha a további fordulókban bármely versenyző nem tudna a sorsolás által eldöntött időpontban a zsűri előtt megjelenni, távolmaradását a Zeneakadémia hivatalos orvosa, ill. más jellegű akadályoztatás esetén az arra illetékes hivatalos szerv igazolhatja. Ez esetben verseny rendezője engedélyezheti, hogy más időpontban szerepeljen.

 

4. A versenyzők értékelése

A zsűri tagjai véleményüket a pontozólapokon, írásban rögzítik, és a fordulók végén adják le a zsűri titkárának. Nem szavazhat zsűritag olyan versenyzőre, aki a tanítványa. A versenyen induló tanítványokról a zsűri tagjai a verseny megkezdésekor nyilatkoznak, a zsűri titkára ennek figyelembevételével bonyolítja a szavazást.

Az elődöntőben a zsűri tagjai igen/nem véleményt rögzítenek. A legtöbb igent kapó versenyzők jutnak a középdöntőbe. A középdöntőbe kvalifikálható versenyzők száma max. 25, de a zsűri dönthet ennél kevesebb versenyző továbbjutásáról is.

A középdöntőben és a döntőben a zsűri pontokkal értékel 7-10-ig, tizedes pontossággal. A legmagasabb pontszámot elérő versenyzők jutnak a döntőbe. Pontazonosság esetén a zsűri megvitatja az eredményt és dönt a továbbjutó személyéről. Vitás esetben a zsűrielnök véleménye számít döntőnek. A döntőbe kvalifikálható versenyzők száma max. 12.

A zsűri az értékelő megbeszélését követően a továbbjutó versenyzők névsorát a versenytitkárság minden fordulót követően ABC sorrendben hozza nyilvánosságra. A zsűri által adott pontszámok titkosak.

 

5. Díjak

A versenyen a zsűri III., II. és I. díjat oszt ki.

Emellett Marton Éva személyes döntése alapján egy versenyző Marton Éva különdíjban részesül, a Liszt dal legjobb előadója pedig Novák Katalin köztársasági elnök asszony különdíját veheti át.

A díjak nem megoszthatók, de a zsűri dönthet úgy, hogy valamely díjat nem ítéli oda.

A verseny partnerei által felajánlott különdíjakról a partnerek által megbízott személyek döntenek, akik lehetnek a zsűri tagjai is. A zsűri tagjai maguk is felajánlhatnak különdíjat.